Къде можем да засадим череша

02.04.2024

За да събирате богата реколта от череши, трябва да изберете подходящо място за дръвчето. Студените и твърде тежки глинести почви с често преовлажняване, засолените, плитките с плътна глинеста или камениста подпочва не са подходящи за целта. Дълбоките, богати, дренирани, топли почви с добра влагоемност и с умерено съдържание на калций са най-добри за череши.

И все пак, ако в нашата градина няма най-добрата почва за този овощен вид? Черешата може да се отглежда на различни почвени типове, ако сортовете са присадени върху съответни подложки.

При по-леки, песъчливи, сравнително по-сухи или варовити почви като подложки се използват семеначета на махалебка или клонова махалебкова подложка - SL 64. Те имат добър афинитет с много черешови сортове. Дълбоко проникващите корени предизвикват умерен растеж, скороплодност и много добра родовитост на при-садниците. фиданки, присадени на такива подложки, обаче не понасят тежки, глинести, силно уплътнени влагоемни и кисели почви. При преовлажняване корените им загиват от задушаване.

Семеначета на дивата череша, клонови подложки (F 12/1) или от културни сортове (Дроганова жълта) се използват като подложка при дълбоки, влагоемни, богати, глинесто-песъчливи почви със слабо кисела реакция. Дърветата са с големи размери, родовити.

Идеалните условия

  • Надморска височина, не по-голяма от 800-900 м, добър въздушен дренаж и наклон до 18 градуса, добра защита от силни ветрове по време на цъфтежа.
  • Абсолютната минимална температура по време на дълбокия покой да не пада под -23, -24°С. Да не се случват често студове минус 10 - минус 12°С в края на зимата, предшествани от трайни затопляния, нито пък късни мразове под минус 1°С по време на цъфтежа,
  • Дълбока почва (поне 1,5 м), отцедлива, с ниво на подпочвената вода под 2 м, със слабо кисела до слабо алкална реакция - рН да е от 6 до 7,5, да има оптимално съдържание на активен калций.

За да изберете подходящ сорт, НАТИСНЕТЕ ТУК:

Върни се към всички новини