Как да прилагаме препарата Шерпа 100 ЕВ

14.06.2022

Шерпа 100 ЕВ е бързодействащ пиретроиден (контактен) инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие. Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите загиват. Използва се за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури.

Други търговски наименования на препарата ШЕРПА 100 ЕВ: АФИКАР 100 ЕВ, ЦИПЕРФОР 100 ЕВ, ЦИКЛОН 100 ЕВ.

Активно вещество: Циперметрин 100 г/л

ДОЗИРОВКА:

Лози

 • Цикади – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни);
 • Шарен гроздов молец – 25 мл/дка (карантинен срок 7 дни);
 • Еднопоясен гроздов молец – 25 мл/дка (карантинен срок 7 дни);
 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Ябълка

 • Миниращи молци – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни);
 • Ябълков плодов червей – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни).

Круша

 • Ябълков плодов червей – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни).

Картофи

 • Колорадски бръмбар - 20 мл/дка (карантинен срок 14 дни).

Грах

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Слънчоглед

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Царевица

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Ечемик

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Овес

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Пшеница

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране;
 • Листни въшки – 25-30 мл/дка (карантинен срок 21 дни).

Ръж

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране;
 • Листни въшки – 25-30 мл/дка (карантинен срок 21 дни).

Тритикале

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране;
 • Листни въшки – 25-30 мл/дка (карантинен срок 21 дни).

Сорго

 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране;

Рапица

 • Рапичен цветояд – 15 мл/дка (карантинен срок 28 дни);
 • Рапична стъблена бълха – 25 мл/дка (карантинен срок 28 дни);
 • Рапичен скритохоботник – 25 мл/дка (карантинен срок 28 дни);
 • Сив червей – 30 мл/дка (карантинен срок 7 дни) – почвено третиране.

Върни се към всички новини