С какво да пръскаме лозите през април

29.03.2024

През месец април лозата започва да се развива. През този месец при набъбване на пъпките и показване зелените връхчета на формиращите се леторасти се прави първото пръскане срещу болестта „екскориоза”. Разрешени препарати са: ДЕЛАН 700 ВДГ – 50 г/дка (20 дни); КУАДРИС 25 СК – 0.075-0.1 % (21 дни); МИКАЛ ФЛАШ – 0.3% (20 дни); МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД – 1210 мл/дка (0 дни); МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ – 300 г/дка (40 дни); СОЛОФОЛ – 188 г/дка (28 дни); ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 1250 г/дка (15 дни); ФОЛПЕТИС 50 СК – 200-300 мл/дка (28 дни); ФРИЛЪР 80 ВГ (ФОЛОУ 80 ВГ, ФЛОУЕТ 80ВГ) – 187.5 г/дка (28 дни);.

Със същите препарати и дози направете второ пръскане срещу екскориозата.

През месец април започват и пръсканията срещу болестта оидиум (брашнеста мана). Критични за развитие на болестта са фазите преди цъфтежа и по време на цъфтежа. Препоръчват се 1-2 предцъфтежни пръскания, като първото се провежда при дължина на леторастите 10-12 см и 2-3 следцъфтежни през 10 дни, в зависимост от чувствителността на отглежданите сортове. Разрешени препарати са: ДЕЦИБЕЛ ВИТИС – 40 мл/дка (35 дни); ДОУРО 10 ЕК – 40 мл/дка (14 дни); ЕМИНЕНТ 125 МЕ – 24 мл/дка (30 дни; КАРБИКЮР – 500 г/дка (1 ден); КОЗАВЕТ ДФ – 1250 г/дка (28 дни); КУИМЕРА – 30 г/дка (35 дни); КУРАЦИО – 1 л/дка преди цъфтеж, 2 л/дка след цъфтеж (30 дни); ЛИМОЦИД – 160 мл/дка (1 ден); МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД – 1210 мл/дка (0 дни); ПАСУЪРД 25 ВГ – 30-40 г/дка (14 дни); ПОЛ-СУЛФУР 800 СК – 400 мл/дка (5 дни); ПОЛ-СУЛФУР 80 ВП – 100- 400 г/дка (5 дни); ПРЕВ-ГОЛД – 80-600 г/дка (0 дни); СЕРКАДИС – 15 мл/дка (35 дни); СКОР 250 ЕК – 0.012-0.02 % (21 дни); СПИРОКС Д – 50 мл/дка (35 дни);  СУГОБИ – 30 г/дка (35 дни); СУЛГРАН – 1250 г/дка (28 дни); СЯРА ВГ – 600 г/дка (0 дни); ТАЕГРО – 18.5-37 г/дка (0 дни); ТАЛЕНДО ЕКСТРА – 7.5-25 мл/дка (30 дни); ТОПАЗ 100 ЕК – 0.03% (14 дни); УНИКОРН ДФ – 220 г/дка (14 дни); ФИТОСЕВ – 200 мл/дка (0 дни);  ФЛОСУЛ – 400 мл/дка (5 дни); ХЕЛИОСУФР С – 300-750 мл/дка (5 дни).

НЕПРИЯТЕЛИ

Лозова листозавивачка. Разрешени препарати: ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК (ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК, ЦАЙПЕР 10 ЕК)  – 50 мл/дка (7 дни); ЛАМДЕКС ЕКСТРА – 100 г/дка (21 дни); ПЛИНТО ЕК – 40-60 мл/дка (15 дни); ЦИКЛОН 10 ЕК – 50 мл/дка (7 дни); ЦИПЕРФОР 100 ЕК - 50 мл/дка (7 дни); ШЕРПА 100 ЕК - 50 мл/дка (7 дни).

Червен овощен акар, жълт лозов акар, паяжинообразуващи акари. Разрешени препарати: ОВИПРОН ТОП ЕК – 2500-3500 мл/дка (20 дни); ПРЕВ-ГОЛД – 80-400 г/дка (0 дни); ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 2000 г/дка (15 дни).

* В скоби са посочени карантинните срокове, които трябва да се спазват.

Върни се към всички новини