С КАКВО ДА ПРЪСКАМЕ ОВОШКИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ

31.03.2024

Семкови овощни видове

Болести

В растително защитната дейност през този месец при ябълките и крушите, на преден план се поставят пръсканията за тяхното опазване от струпясване. Болестта се развива при висока влажност, чести и продължителни превалявания, мокрещи мъгли, обилна роса. При такива условия голяма опасност за заразяване има още преди цъфтежа, по време на цъфтежа и след прецъфтяването, при което пръсканията, проведени в тези фази на развитие на ябълките и крушите, са от голямо значение за тяхното опазване от струпясване. Първото предцъфтежно пръскане може да се направи още в края на март (или началото на април) -  в началото на развитие на пъпките, фаза „миши уши” – показване на връхчетата на отделните зелени листенца. Второто предцъфтежно пръскане се прави към края на април при началото на цъфтежа, а следващото при масов цъфтеж, обикновено в началото на май.

Разрешени препарати за струпясването са: ДЕЛАН 700 ВГ – 50 г/дка в 100 л вода (20 дни), ДЕЛАН ПРО – 250 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка (35 дни). Максимален брой пръскания 6 с интервал 5-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 20-75 мл/дка (14 дни). Одобрен и за брашнеста мана. СЕРКАДИС – 15 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка за брашнеста мана по ябълки и круши. Максимален брой приложения в интервал 7-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване (35 дни); СИЛИТ 544СК – 125 мл/дка с работен разтвор 20-150 л/дка за струпясване по ябълки и круши. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни в началото на набъбване на листните пъпки, до 60 дни преди прибирането (60 дни); ФАБАН - 120 мл/дка. Внася се при разпукване на пъпките – видими зелени връхчета на отделните листенца (56 дни).

За пръскане срещу брашнеста мана са разрешени препаратите: БЕЛИС – 80 г/дка (7 дни); ДОУРО 10 ЕК – 40 мл/дка (14 дни); ЕМИНЕНТ 125 МЕ – 19-24 мл/дка (14 дни); КУИМЕРА – 20 г/дка (30 дни); КУМУЛУС – 600-900 г/дка (0 дни); ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 20-75 мл/дка (14 дни); ЛУНА КЕЪР – 300 г/дка (28 дни); МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД – 730 мл/дка (0 дни); СЕРКАДИС – 25-30 мл/дка (35 дни); СКОР 250 ЕК – 0.015-0.02%  (14 дни); СОЛФО 80 ВГ – 750 г/дка (3 дни); СУГОБИ – 20 г/дка (35 дни); ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 600 г/дка (0 дни); ТИОПРОН – 730 мл/дка (0 дни); ТОПАЗ 100 ЕК – 0.025-0.05% (14 дни); ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 0.02% (14 дни); ФЛОСУЛ – 750 мл/дка (3 дни); СУГОБИ – 20 г/дка (35 дни); СЯРА ВГ – 600 г/дка (0 дни); ХЕЛИОСУФР С - 150-500 мл/дка (карантинен срок 3 дни).

Третирането с препаратите, одобрени и за двете болести – струпясване и брашнеста мана дава възможност борбата срещу тях да се провежда едновременно.

През месец април при дюлите се прави пръскане срещу болестта загиване на завръзите на дюлите. Пръска се във фенофазите „цветен бутон”, начало на цъфтежа и след цъфтежа. Разрешени препарати: СКАБ 80ВГ – 188 г/дка (21 дни), КАПТАН 80ВГ – 188 г/дка (21 дни).

Неприятели

Ябълков цветопробивач. Пръска се във фенофаза „зелен конус” до поява цвета на бутоните с препарата ДЕКА ЕК (ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН) – 30-50 мл/дка (3 дни).

Червен овощен акар. Разрешени препарати: АПАЧИ ЕВ – 100 мл/дка (3 дни); БЕРМЕКТИН – 60-96 мл/дка (3 дни); ВАЛМЕК - 60-96 мл/дка (3 дни); ВЕРТИМЕК 018ЕК – 100 мл/дка (3 дни); ОВИПРОН ТОП ЕК – 2500-3500 мл/дка (20 дни); ШИРУДО – 25 г/дка (14 дни).

При опасност от ябълковата и крушовата плодови оси използвайте ДЕКА ЕК (ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН) – 30-50 мл/дка (3 дни).

Листни въшки. Разрешени препарати: ДЕКА ЕК (ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН) – 30-50 мл/дка (3 дни); МОВЕНТО 100 ЕК – 0.075-012% (21 дни); ОВИТЕКС – 2000 мл/дка (0дни); ТЕПЕКИ (АФИНТО) – 14 г/дка (21 дни); ФЛИПЕР – 1-2 л/дка (0 дни); ХИНОДЕ – 14 г/дка (21 дни); ШИРУДО – 25 г/дка (14 дни).

Листогризещи гъсеници, листозавивачки, пъпкопробивачки. При поява прилагайте ЛАМДЕКС ЕКСТРА – 80-100 г/дка (7 дни).

Крушова листна бълха. При нападнатите крушови дървета се провежда пръскане срещу първото поколение на презимуващите бълхи. Разрешени препрати са: МЕТЕОР – 0.09% (3 дни); МОВЕНТО 100 ЕК – 0.075-012% (21 дни); НАТУРАЛИС – 100-200 мл/дка (0 дни); ОВИТЕКС – 2000 мл/дка (0дни); ХАРПУН – 100 мл/дка (0 дни); ШИРУДО – 25 г/дка (14 дни).

Костилкови овощни видове

Болести

Сачмянка по кайсия, праскова, череша. След цъфтежа до ограничаване на болестта се провеждат още 2-3 пръскания през 7 дни с прапартите БОРДО МИКС 20 ВП – 375-500 г/дка (0 дни); КАПТАН 80ВГ – 150-180 г/дка (28 дни).

Ранно кафяво гниене по праскова, нектарина, кайсия, череша, вишна, вишнап, слива. При благоприятни условия за развитие на болестта  пръскането продължава до подобряване на времето. Разрешени прапарти са: КУРАЦИО – 1.6 л/дка (30 дни); ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75 мл/дка (7 дни); МЕРПАН 80 ВГ – 225 г/дка (21 дни);  ПАСУЪРД 25 ВГ 50 г/дка (14 дни); СИГНУМ – 60-75 г/ дка (7 дни); ФОНТЕЛИС СК – 150 мл/дка (3 дни).

Бяла ръжда по череша и вишна. След цъфтежа се прави второ и трето пръскане през 10-14 дни. Разрешени препарати: СКОР 250ЕК – 30 мл/дка в 100 л вода/дка (14 дни); СИГНУМ – 30 г/ дка (7 дни); ФЛИНТ МАКС – 30 г/дка (7 дни).

Гномония по кайсията. Правят се 2-3 следцъфтежни пръскания. Разрешени препарати са: ДЕЛАН 700ВДГ – 50 г/дка (20 дни), СИГНУМ – 30 г/ дка (7 дни).

Брашнеста мана по праскова, нектарина, кайсия, череша. Пръска се при поява на болестта. Разрешени препарати са: ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 50 мл/дка 3-7 дни); СЕРКАДИС – 15 мл/дка (35 дни); СКОР 250ЕК – 20 мл/дка в 100 л вода/дка (30 дни),.

Неприятели

Червен овощен акар, обикновен паяжинообразуващ акар. Разрешени препарати: АПАЧИ ЕВ – 100 мл/дка (3 дни); БЕРМЕКТИН – 60-96 мл/дка (3 дни); ВАЛМЕК - 60-96 мл/дка (3 дни);

Листни въшки. Разрешени прапарати: ДЕКА ЕК (ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН) – 30-50 мл/дка (3 дни); ЛАМДЕКС ЕКСТРА – 40-60 г/дка (7 дни); МОВЕНТО 100 ЕК – 0.075-012% (21 дни); ОВИТЕКС – 2000 мл/дка (0дни); ТЕПЕКИ (АФИНТО) – 14 г/дка (21 дни); ХИНОДЕ – 14 г/дка (21 дни).

* В скоби са посочени карантинните срокове, които трябва да се спазват.

Върни се към всички новини