С какво да пръскаме овошките през март

01.03.2024

У нас, обикновено през месец март при ябълките, крушите, също и при прасковите, кайсиите, нектарините, черешите, сливите, заразени от калифорнийската щитоносна въшка, се провежда ранно пролетно пръскане. Това пръскане има основно значение в системата за борба срещу този опасен неприятел. При ранното пролетно пръскане се постига висок процент смъртност на зимуващите по кората на стъблото, на клоните и по пъпките ларви първа възраст (наречени „черни щитчета”). Основното правило, което трябва да се спазва строго, е да се пръска преди набъбване на пъпките и в никакъв случай, когато те са започнали да се развиват.

За ранно пролетно пръскане срещу калифорнийската щитоносна въшка е разрешен препаратът: ОВИТЕКС. Прилага се в доза 2% (2000 мл/дка). В 2000 мл/дка ОВИТЕКС е одобрен и за черничевата щитоносна въшка, виолетовата щитоносна въшка, ябълкова запетайковидна щитоносна въшка, сливова щитоносна въшка, листозавивачки, зимни яйца на листни въшки, обикновена крушова листна бълха, паяжинообразуващи акари.

Препаратът ОВИТЕКС съдържа парафиново масло. Маслените прапарати имат контактно действие, което се проявява силно ефективно, когато се пръска при достатъчно висока температура. Пръска се, когато времето започва леко да се затопля, средната дневна температура се повишава, достига около 4-5 градуса и се задържа така.

Пръска се обилно, със силна струя, която да достигне до всички части на дърветата. Работи се в хубав слънчев ден в по-ранните часове на деня, за да може разтворът да изсъхне добре и да не замръзне. Препаратът ОВИТЕКС не е отровен за хората. За да не се допусне обаче дразнене на кожата и на очите трябва да се работи с предпазни очила, облекло и ръкавици.

През този месец може да се направи пръскане и срещу ябълковия цветопробивач. Пръска се във фенофаза „зелен конус” до поява на бутоните с ДЕКА ЕК (ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН) – 30-50 мл/дка (3 дни).

БОЛЕСТИ

Струпясване. Към края на месец март при бързо затопляне на времето някои ранни сортове ябълки и круши започват да се развиват, при което има опасност от поява на болестта струпясване. Пръска се преди цъфтежа, във фенофаза „миши уши”. Това са връхчетата на зелените листенца преди да се отделят в смесените пъпки. Разрешени препарати за струпясването са: ДЕЛАН 700 ВГ – 50 г/дка в 100 л вода (20 дни), ДЕЛАН ПРО – 250 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка (35 дни). Максимален брой пръскания 6 с интервал 5-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 20-75 мл/дка (14 дни). Одобрен и за брашнеста мана. СЕРКАДИС – 15 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка за брашнеста мана по ябълки и круши. Максимален брой приложения в интервал 7-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване (35 дни); СИЛИТ 544СК – 125 мл/дка с работен разтвор 20-150 л/дка за струпясване по ябълки и круши. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни в началото на набъбване на листните пъпки, до 60 дни преди прибирането (60 дни); ФАБАН - 120 мл/дка. Внася се при разпукване на пъпките – видими зелени връхчета на отделните листенца (56 дни).

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

БОЛЕСТИ

У нас масовия цъфтеж на тези култури обикновено протича през последната десетдневка на месец март. През този месец от голямо значение са пръсканията срещу болестите, които са се появили или може да се появят. Те са следните:

Къдравост по прасковата и нектарината. Разрешени препарати са: КАПТАН 80 ВГ – 150-180 г/дка. Пръска се при набъбване на пъпките (21 дни), СИЛИТ 544 СК – максимално 2 пръскания през 7 дни във фенофаза набъбване на пъпките до края на цъфтежа (75 дни).

Ранно кафяво гниене. Разрешени препарати са: ДЕЛАН 700 ВДГ – 50 г в 100 л вода/дка за праскови и нектарини (20 дни); ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75 мл/дка (7 дни).

Брашнеста мана. Разрешени препарати са: ДИФКОР 250 СК – 15 мл/дка (14 дни); ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 20-75 мл/дка (14 дни); СЕРКАДИС – 15 мл/дка с работен разтвор 30-100 л/дка за праскови, нектарини и кайсии. Максимално 3 приложения с интервал 10 дни във фенофаза начално развитие на пъпките (21 дни); СКОР 250 ЕК - 20-30 мл/дка при работен р-р 100 л. Внася се от фаза първи отворени цветове до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок – 7 дни. Брой приложения – 2; ФОНТЕЛИС СК – 150 мл/дка (3 дни).

Гномия по кайсията, бяла ръжда по черешата. Пръскането се провежда с: ДЕЛАН 700 ВДГ – 50 г в 100 л вода/дка (20 дни). СИЛИТ 544 СК – 125 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. Максимален брой приложения 2 през 7-10 дни във фенофаза първи отворени цветове до след беритбата на плодовете (14 дни).

НЕПРИЯТЕЛИ

Сливова плодова оса – пръска се няколко дни преди цъфтежа при оформяне и оцветяване на цветните пъпки. Използва се ДЕЦИС 100 ЕК – 7.5-12.5 мл/дка.

. * В скоби са посочени карантинните срокове, които трябва да се спазват.

Върни се към всички новини