Cuore Cristal

Код: 7821

Green Smile

Цена: 6.50 лв. бр. Купи

Описание:

Cuore Cristal – e водоразтворима твърда кристална структура от молекулни комплекси, тетра меден глюконат (II) и цинк (Zn).

Тези характеристики придават на продукта много голяма дезинфектираща сила, вътре в растението и по повърхността, срещу патогенни гъби и бактерии. Съдържа Мед (Cu) водоразтворим 10.0% и Цинк (Zn) водоразтворим 1,1%. Катализира биосинтеза на полифеноли и фитоалексини, индуцира системна резистентност при растенията. Използва се за контрол на икономически значими болести като мана, алтернария, бактериоза, струпясване, къдравост, пригор.

Не предизвиква фитотоксичност дори при чувствителни на мед култури, при много чувствителни видове (като някои костилкови и определени десертни сортове лози) се препоръчва внасяне само чрез фертигация.

Дози и начин на приложение:

  • При зеленчукови култури за контрол на мана (Phytophtora infestans), алтернария (Alternaria solani) и бактериоза (Pseudomonas Syringae) се третира от разсаждане до нарастване на плодовете с интервал 12-15 дни в дози 100-200г/дка листно или 150-200г/дка чрез фертигация.
  • При лоза за контрол на мана (Plasmopara viticola) и бактериоза се третира от поява на първи филиза до прошарване на зърната в доза 100-200г/дка с интервал 12-15 дни чрез пръскане (листно).
  • При ябълка за предпазване от струпясване (Venturia inaequalis) се пръска листно от бутонизация до зазряване на плодовете в доза 100-200г/дка на всеки 8-10 дни.
  • При круша за предпазване от бактериен пригор (Erwinia amylovora) и струпясване (Venturia pyrina). Срещу бактериозата се прилага пръскане по време на цъфтеж в доза 100-200г/дка, а срещу струпясване третиране на всеки 8-10 дни листно или чрез фертигация.
  • При праскови и нектарини за борба с къдравост по листата (Taphrina deformans) и пригор (Coryneum beijerinskii) се третира на всеки 12-15 дни в доза 100-200г/дка само чрез фертигация.
  • За зимна дезинфекция на лозя и овощни в доза 200г/дка.
  • За дезинфекция на почва и корени чрез фертигация в доза 200-400г/дка в началото на пролетта или ранна есен.

Опаковка: 0.1 кг

Върни се към всички продукти