Домати Дита F1

Код: 7830a

Green Smile

Цена: 208.00 лв. бр. Купи

Описание:

  • Нов индетерминантен хибрид, подходящ за оранжерийно отглеждане;
  • Средно буен растеж, с къси междувъзлия, с много изравнено залагане на плодовете;
  • Плодовете са обли, 250-280 г, червено оцветени, без зелен пръстен;
  • Много вкусни плодове, съхраняват се продължително време;
  • Подходящ за пролетна и есенна сеитба;
  • Резистентен на фузариум. Вертоцилиум и Tomato mosaic virus, нематоди и Tomato yellow leaf curl virus.

Опаковка:  1000 семена

Върни се към всички продукти