Gescen Cristal

Код: 7822

Green Smile

Цена: 6.50 лв. бр. Купи

Описание:

Gescen Cristal – e единственият системен препарат за борба с брашнести мани и ръжди, непредизвикващ резистентност и неизискващ карантинен срок, тъй като е екологичен и безотпаден продукт. Съдържа Амониев азот (N) 9,0% и Калий (K2O), разтворим във вода 5.0%.

Гесцен Кристал гарантира наличието на сяра в състояние S (-II) и N (-III) във вътрешността на растенията, биосинтетични прекурсори на Л-цистеин. Като второстепенен продукт се освобождава непрекъснато молекулярен кислород и озон. Системно действащата сяра, базирана на силно оксидиращото действие на пероксидсулфата, е способна да се бори с брашнести мани, ръжди и пирикулария.

  • Листно третиране на овощни, лозя и зеленчукови в доза 0.150-0.250кг/100л вода (да не се превишава дозата 0.15 до 0.25кг за декар)
  • За фертигация 0.3-0.5кг/дка.

Опаковка: 0.1 кг

Върни се към всички продукти