Mylhum

Код: 7826

Green Smile

Цена: 31.00 лв. бр. Купи

Описание:

Съдържа 5% хумусни киселини и 15% общо хумусен екстракт (в тях се включват хумус плюс фулво киселини).

Основната му употреба е с цел структуриране на почвата, подобряване водното съдържание и освобождаване   на блокираните катиони   в почвата. По този начин индиректно доставя на растенията микроелементи, като ги прави усвоими за растенията. В тази връзка подобрява и значително повишава развитието на кореновата система и надземните части на растенията. Милхум намаля засолеността на почвата. Приложим е за всеки почвен тип и всички насaждения.

Основна доза чрез фертигация е 1-2 л/дка, при гравитачно поливане 1.5-3 л/дка. Прилага се през периода на активна вегетация.

Опаковка: 1 л

Върни се към всички продукти

Подобни продукти