Бамя

Код: 1785

Сортови семена - София АД

Цена: 2.00 лв. бр. Купи

Описание:

Топлолюбиви и влаголюбиви растения, изискващи дълбоки, влагоемни и плодородни черноземни и льосови почви. Семената поникват при почвена температура над 15°С. Средноран, високодобивен сорт, чувствителен на брашнеста мана.

Плодове:  Тънки, дълги и заострени, много често със завит връх,със средни размери – 6-8 см дължина и 1 см дебелина ( в стопанска зрялост). Петстенни, светлозелени, покрити с власинки.

Вегетационен период: 65 - 70 дни.

Сеитба: края на м.май (при трайно затопляне).

Сеитбена норма: 2,5 - 3 кг/дка.

Схема на засаждане: редово 80/8-10 см,  браздово   60/15-20 см.

Добив: около  1 т/дка

1 г  ~ 18-20 семена                                         

Кълняемост: 84%

Разфасовка: 5 г

ОТГЛЕЖДАНЕ НА БАМЯ

Върни се към всички продукти

Подобни продукти